IZRADA VITRAŽA ZA CRKVU

Crkva Kelebija – vitraž od oslikanih stakala u boji – olovna tehnika