Lampa sa termičko formiranim staklom čiju liniju prati elegantno postolje.