Lampa sa termičko formiranim staklom čiju liniju prati elegantno postolje.

Visina lampe 38 Cm