O SVEMU PO MALO – JOŽEF KOVAČ RUDOLF MESAROŠ GALERIJA M&K