RESTAURACIJA OLOVNOM TEHNIKOM

Katolička crkva Svetog križa Subotica – vitraž od oslikanih stakala u boji – olovna tehnika.
Autor ŠANDOR LIGETI 1896.god.