RESTAURACIJA VITRAŽA (žuta kuća)

„Žuta kuća“ Subotica – vitraž od oslikanih stakala u boji – olovna tehnika.

Autor EDVARD KRACMAN, 1881.god.